Thanh toán chuyển khoản

1. Tên tài khoản: ………..
Số tài khoản: …….
Ngân hàng: Vietcombank – Lâm Đồng

* Lưu ý: Quý khách sử dụng cú pháp sau trong nội dung Chuyển khoản: “Tên KH – Số Điện thoại mua hàng – Mã đơn hàng“.

Ví dụ: Nguyễn Văn A – 0987654321 – DH100123