180.000 
180.000 
200.000 
40.000 
180.000 
120.000 
S M L
Màu hồng Màu san hô